powrót => DRZEWO GENEALOGICZNE - schemat


PLANTAGENECI
linia GŁÓWNA : potomkowie Jana "bez Ziemi", królowie Anglii, hrabiowie i książęta Lancaster,
hrabiowie Kornwalii, baronowie Chilham

MAŁŻEŃSTWA


(1, 2 ...)  -  potomstwo z 1, 2 ... małżeństwa
(n)          -  potomstwo naturalne (nieślubne)
         -  członkowie dynastii noszący tytuł królewski

powiększ => herb królów ANGLII
         w latach 1198-1340

Jan "bez Ziemi" herb Jana "bez Ziemi" króla Anglii
(1166/67-1216)
kr.Anglii, ks.Akwitanii (jako Jan I),
hr.Poitiers i lord Irlandii od 1199, ks.Normandii 1199-1204,
hr.Andegawenii i Maine 1203-06,
hr.Touraine 1203-04

                 

potomstwo naturalne z : 1) N de Warenne; 2) Klemencji (Dauntsey ?); 3) Hawise de Tracy

(2)
Henryk III herb Henryka III króla Anglii
(1207-1272)
kr.Anglii i lord Irlandii od 1216,
ks.Akwitanii (jako Henryk II) 1216-54,
hr.Poitiers 1216-24
(2)
Ryszard
(1209-1272)
tytularny hr.Poitiers 1224-41,
hr.Kornwalii od 1225,
kr.Niemiec od 1257
(2)
Joanna
(1210-1238)

(2)
Izabela
(1214-1241)
(2)
Eleonora
(1215-1275)
(1n)
Ryszard
FitzJohn
(ok.1186-1245/46)
bar.Chilham

(2n)
Joanna ?
(przed 1195-
1237)
(3n)
Oliwer ?
(zm.1290)
(3n)
Osbert
Gifford
(zm.1216)
(3n)
Godfryd
FitzRoy
(zm.1205)
(3n)
Jan
FitzJohn
(3n)
Odo
FitzRoy
(zm.ok.1242)
(3n)
? Iwo
(3n)
Henryk ?
(3n)
Ryszard
of Wallingford
(3n)
Matylda
ksieni
w Barking
(3n)
Izabela
la Blanche
hrabiowie KORNWALII

      syn naturalny z Joanna de Valletort

    baronowie CHILHAM


powiększ => herb hrabiów KORNWALII

powiększ => herb baronów CHILHAM
Edward I (IV) "Długonogi" herb Edwarda I "Długonogiego" króla Anglii
(1239-1307)
ks.Akwitanii 1254-1306,
kr.Anglii i lord Irlandii
od 1272

linia GŁÓWNA

potomkowie Edwarda I "Długonogiego"

OTWÓRZ
Małgorzata
(1240-1275)
Beatrycze
(1242-1275)
Edmund "Krzyżowiec" herb Edmunda "Krzyżowca" hrabiego Lancaster
(1245-1296)
tytularny kr.Sycylii 1255-58,
hr.Leicester od 1265, hr.Lancaster od 1267,
hr.Derby od po 1279
Ryszard
(ok.1247-
przed 1256)
Jan
(ok.1250-
przed 1256)
Wilhelm
(ok.1251-
ok.1256)
Katarzyna  (1253-1257)

 

Henryk
(po 1256-
ok.1257)
(1)
Jan
(1232-1233)
(1)
Izabela
(1233-1234)
(1)
Henryk
"Niemiecki"
(1235-1271)
(1)
Mikołaj

(ur. i zm.
1240)
(2)
Ryszard

(ur. i zm.
1246)
(2)
Edmund

(1249-1300)
hr.Kornwalii
od 1272
(3)
Walter
(zm.1313)
(3)
Izabela
(ur.przed
1272)
(n)
Ryszard
of Cornwall
(ok.1234-
1296)
Ryszard
de Douvres,
bar.Chilham
(zm.po 1247)

Izabela
de Chilham
(ok.1218-
1276/77)
Loretta
de Douvres
(zm.po 1248)

          hrabiowie i książęta LANCASTER - starsza linia


powiększ => herby hrabiów i książąt LANCASTER 
         starszej linii
CORNWALL (CORNEWALL)
(wygaśli w 2 poł.XX w.)
Tomasz "Męczennik" herb Tomasza "Męczennika" hrabiego Lancaster
(1277/80-1322)
hr.Leicester, Lancaster i Derby od 1296, hr.Lincoln od 1311,
bar.Halton od 1310
Henryk "Krzywoszyjek" herby Henryka "Krzywoszyjka" hrabiego Leicester i Lancaster
(ok.1281-1345)
hr.Leicester od 1324, hr.Lancaster od 1326
lord z Beaufort i Nogent Lartauld
od ok.1336
Jan
(przed 1286-ok.1327)
lord z Beaufort 
i Nogent Lartauld od 1302
Maria
(przed 1296-
zm.młodo)
Ryszard
bar.Chilham
(zm.1265/66)
Izabela
of Chilham
(po 1245-
1291/92)
(1)
Henryk
z Grosmont herby Henryka z Grosmont hrabiego
i księcia Lancaster
(1299/1314-1360/61)
hr.Derby od 1337, hr.Leicester od 1345, hr.Lancaster 1345-51, ks. od 1351, 
lord z Beaufort i Nogent Lartauld od 1345,
hr.Lincoln od 1349, hr.Moray od 1359
(1)
Blanka

(ok.1305-
1380)
(1)
Matylda
(Maud)
(ok.1310-
przed 1377)
(1)
Joanna

(ok.1312-
1345)
(1)
Izabela

(ok.1317- po 1347)
zakonnica w Amesbury
przed 1337,
ksieni przed 1344
(1)
Eleonora

(ok.1318-
1372)
(1)
Maria

(ok.1320-
1362)

Matylda (Maud)
(1339-1362)
hr.Leicester
od 1361
Blanka
(1345-1369)
hr.Derby

 

  indeks osób

  małżeństwa

  Jan "bez Ziemi" (zm.1216)   m. 1) 1189 (rozwód 1199) Izabela de Clare (przed 1176-1217), c.Wilhelma FitzRoberta
           hr.Gloucester [2o 1214 Godfryd de Mandeville hr.Essex; 3o 1217 Hubert de Burgh
           hr.Kentu]
       2) 1200 Izabela (ok.1188-1246), c.Aymera Taileffer hr.Angoulême 
  Henryk III (zm.1272)   m. 1236 Eleonora (1223-1291), c.Rajmunda Berangara V hr.Prowansji
  Ryszard (zm.1272)   m. 1) 1231 Izabela (1200-1240), c.Wilhelma Marshala hr.Pembroke
           [1o 1217 Gilbert de Clare hr.Gloucester]
       2) 1243 Sancha (ok.1225-1261), c.Rajmunda Berengara V hr.Prowansji
       3) 1269 Beatrycze (ok.1253-1277), c.Teodoryka (Dirka) II hr.z Falkenburga
  Joanna (zm.1238)   m. 1221 Aleksander II "Pokojowy" kr.Szkocji (1198-1249)
  Izabela (zm.1241)   m. 1235 Fryderyk II Hohenstauf cesarz Niemiec (1194-1250)
  Eleonora (zm.1275)   m. 1) 1224 Wilhelm Marshal hr.Pembroke (ok.1190-1231)
       2) 1238 Szymon de Montfort hr.Leicester (ok.1208-1265)
  Ryszard FitzRoy  (zm.1245/46)   m. Róża de Douvres (przed 1213-1264/65), c.Fouberta de Douvres
  ? Joanna (zm.1237)   m. 1205 Llywelyn ap Iorwerth ks.Pn.Walii (1173-1240)
  Małgorzata (zm.1275)   m. 1251 Aleksander III kr.Szkocji (1241-1286)
  Beatrycze (zm.1275)   m. 1260 Jan II de Dreux ks.Bretanii (1239-1305) 
  Edmund "Krzyżowiec" (zm.1296)   m. 1) 1269 Avelina hr.Holderness (1259-1274), c.Wilhelma de Forz hr.Aumale
       2) przed 1276 Blanka (1245/50-1302), c.Roberta I hr.Artois
  Henryk of Alamayne (zm.1271)   m. 1269 Konstancja (przed 1250-1299), c.Gastona VII de Moncada wicehr.Bearn
       [1o 1260 Jakub ks.aragoński (ok.1200-1260)]
  Edmund (zm.1300)   m. 1272 (rozwód 1293) Małgorzata (ok.1249-1313), c.Ryszarda de Clare hr.Gloucester
  Izabela (ur.przed 1272)   m. Maurycy de Berkeley (ur.przed 1280)
  Ryszard de Cornwall (zm.1296)   m. Joanna St.Owen
  Ryszard de Douvres (zm.po 1247)   m. przed 1247 Maud, c.Malcolma hr.Angus
       [1o przed 1242 Jan Comyn (przed 1232-1242);  2o 1243 Gilbert de Umfreville (przed
       1217-przed 1244/45)]
  Izabela de Chilham (zm.1276/77)   m. przed 1247 Maurycy de Berkeley (1218-1281)
  Tomasz "Męczennik" (zm.1322)   m. 1294 (rozwód ok.1318) Alicja (1281-1348), c.Henryka de Lacy hr.Lincoln
       [2o przed 1324 Eubulo Lestraunge (zm.1335); 3o przed 1336 Hugo bar.de Freyne
       (zm.ok.1336)]
  Henryk "Krzywoszyjek" (zm.1345)   m. 1) przed 1297 Matylda (1282/88-1322), c.Patryka de Chaworth
       2) po 1322 Alicja, c.Jana de Joinville [1o Jan de Arcis-sur-Aube (zm.przed 1307)]
  Izabela of Chilham (zm.1291/92)   m. 1) przed 1265 Dawid of Strathbogie hr.Atholl (zm.1270)
       2) po 1270 Aleksander lord Balliol of Cavers (przed 1260-1310/11)
  Henryk (zm.1360/61)   m. ok.1337 Izabela (ur.ok.1320), c.Henryka de Beaumont hr.Buchan 
  Blanka (zm.1380)   m. przed 1316 Tomasz Wake bar.Wake of Liddell (ok.1298-1349)
  Matylda (Maud) (zm.przed 1377)   m. 1) po 1327 Wilhelm de Burgh hr.Ulsteru (1312-1333)
       2) przed 1343 Ralf de Ufford (zm.1346)
  Joanna (zm.1345)   m. po 1327 Jan lord Mowbray (1286-1321/22)
  Eleonora (zm.1372)   m. 1) przed 1337 Jan lord of Beaumont (ok.1317-1342)
       2) 1345 Ryszard FitzAlan hr.Arundel (ok.1313-1376)
  Maria (zm.1362)   m. ok.1334 Henryk lord Percy (ok.1320-ok.1368)
  Matylda (Maud) (zm.1362)   m. 1) 1344 Ralf de Stafford (zm.1347/49)
       2) 1352 Wilhelm V ks.bawarski (1327-1389)
  Blanka (zm.1369)   m. 1359 Jan z Gandawy ks.Akwitanii i Lancaster (1340-1399)